• Virginia
เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า ที่สำคัญถูกกว่า
Search Filter
Automatic
Nissan

ค้นหาตามตัวเลือก

ราคา
ปี
Mileage
2018 Nissan Almera 1.2 VL SPORTECH
 • 12500 (กม.)
 • อัตโนมัติ
 • 284 เห็น
319,000 Baht *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014 Nissan Almera 1.2 ES
 • 62500 (กม.)
 • อัตโนมัติ
 • 353 เห็น
239,000 Baht *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019 Nissan Almera 1.2 ES
 • 122500 (กม.)
 • อัตโนมัติ
 • 283 เห็น
339,000 Baht *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018 Nissan Sunny 1.3 GL
 • 112500 (กม.)
 • แมนนวล / ธรรมดา
 • 300 เห็น
349,000 Baht *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อขายรถยนต์อย่างครบวงจรในประเทศไทย สำหรับผู้ชื้นชอบรถ
ทุกวันเรามีการซื้อขายรถบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสำหรับคุณ
ไม่ว่าจะซื้อหรือขายรถยนต์ของคุณก็จะสะดวกสบาย เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า และถูกกว่า