• Virginia
เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า ที่สำคัญถูกกว่า

ซื้อ-ขายรถออนไลน์ถูกกว่าและปลอดภัยกว่า

ไม่การขาย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความเสี่ยง

รถที่ได้รับการรับรองจาก Asia Car Network (ACN Approved Car) ให้ความคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยป้องกันให้ทำธุรกรรมซื้อขายให้ปลอดภัยมากขึ้น

ข้อดีที่สำคัญ 3 ประการ ของรถที่ได้รับการรับรองจาก Asia Car Network (ACN Approved Car) เพิ่มความมั่นใจในการซื้อและขายรถ มีความได้เปรียบด้านคุณภาพมากกว่าการซื้อขายแบบเดิมทั่วไป

 1. มีการประเมินมูลค่ารถยนต์อย่างมีคุณภาพ
  • ช่วยให้คุณทราบมูลค่ารถของคุณตามราคาในท้องตลาดที่แน่นอน
   • ขายรถของคุณและทำกำไรด้วยการตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผล
   • ซื้อรถคันต่อไป ด้วยการจ่ายในราคาที่เหมาะสม
 2. มีการรับประกันรถมือสองอย่างมีคุณภาพ
  • ช่วยให้คุณลดโอกาสที่จะเสียเงินค่าบำรุงรักษารถที่ไม่ได้วางแผนในอนาคต โดย:
   • มีการรับประกันรถขั้นต่ำ 3 เดือน หรือ
   • มีการรับประกันขั้นต่ำ 6 เดือนโดย AsiaCare Car Warranty (ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล)
 3. ตรวจสอบคุณภาพรถด้วยรายงานการตรวจสอบรถยนต์ Vehicle Inspection Report (VIR)
  • รถที่ได้รับการรับรองโดย Asia Car Network ต้องมีรายงานตรวจสอบรถยนต์จากศูนย์บริการของผู้ผลิต Vehicle Inspection Report หรือสถานตรวจสอบสภาพรถเอกชนที่ได้มาตรฐานรับการรับรองโดย Asia Car Network โดยมีรายการตรวจสอบรถดังนี้

   1. มีการตรวจสอบเครื่องยนต์รถ 2. มีการตรวจสอบสภาพภายนอกของรถยนต์ 3. มีการตรวจสอบสภาพในของรถยนต์ 4. มีรายงานประวัติของรถโดย ตรวจสอบดังต่อไปนี้
   • ไม่มีประวัติการขโมย
   • ไม่มีการบอกเลิกกรมธรรม์โดยบริษัทประกันภัย
   • การตรวจสอบทะเบียนรถ
   • ตรวจสอบภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน
   • การตรวจสอบความผิดปกติของมาตรวัดระยะทาง

ข้อได้เปรียบของรถที่ได้รับการรับรองจาก Asia Car Network

 • ได้ลงโฆษณาแบบพรีเมี่ยมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและ ได้รับการโพสต์ประกาศเป็นลำดับต้นๆ
 • ผู้ขายจ่ายค่าธรรมเนียมในการขายเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ของราคาขายหรือราคาที่ต่อรองได้
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จะถูกชำระเมื่อการขายรถยนต์เสร็จสิ้นลงเท่านั้น
ซื้อขายรถยนต์อย่างครบวงจรในประเทศไทย สำหรับผู้ชื้นชอบรถ
ทุกวันเรามีการซื้อขายรถบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสำหรับคุณ
ไม่ว่าจะซื้อหรือขายรถยนต์ของคุณก็จะสะดวกสบาย เร็วกว่า ปลอดภัยกว่า และถูกกว่า